S čím vám pomůžeme

Naše služby

kdo jsme

O společnosti

Společnost TIMONT, spol. s r.o., se zabývá od roku 1994 dodávkou a montáží zateplených fasád se zadním odvětráním, včetně odborných auditů a kompletního zpracování dílenské dokumentace. Je to alternativní řešení k převažující technologií kontaktního zateplení. Dle typu budovy (monolit, ocelová konstrukce, skelety nebo klasické zděné aj.) a požadavků investora, jsme schopni nabídnout obkladové materiály, vhodné pro daný typ objektu.

Hlavní výhody

 • Suchá montáž = možno provádět v mrazu
 • Prodloužení životnosti staveb
 • Posuny a napětí stavby se přenáší na fasádu = vyloučené popraskání opláštění
 • Zabránění kondenzace difundujících vodních par
 • Pozitivní ovlivnění teplotního režimu uvnitř budovy, omezení vlivu vysokých teplot v létě a naopak lepší tepelná izolace v zimě
 • Tlumení zvuku zvenčí
 • Odolnost proti povětrnostním vlivům a zplodinám v ovzduší
 • Systém eliminuje případné nerovnosti podkladu
 • Možnost výměny jednotlivých prvků
 • Vysoká odolnost proti vnějším vlivům (mráz, slunce, vlhkost)
 • Odvětrání vlhkého zdiva
 • Možnost nenáročného odstranění grafitů
 • S poškozením fasád grafity, (lehce a levně omyvatelné materiály bez použití drahých antigrafity nátěrů)
 • S mechanickým poškozením (jednoduchá výměna obkladových materiálů)
 • S odvětráním vlhkého zdiva v celé ploše a zejména v oblasti soklu budov (předvěšená fasáda vlivem komínového efektu objekt vysuší)
 • S životností fasád (některé technologie poskytují extrémní záruku na materiál až 30 let)
 • S možností vzniku trhlin na fasádě (pohyby a praskliny podkladního zdiva se nepřenášejí do předvěšené fasády)
 • S vyrovnáním nerovností podkladního zdiva až do 30 cm
 • S možností neomezené montáže po celý rok bez ohledu na venkovní teplotu (suchá montáž při nízkých teplotách, např. v zimních měsících) !!!