Plech

Fasádní obklad např. Al, FeZn, TiZn, řízeně korodující CORTEN.